Historie - billeder

Møllens historie


Som en trold af sin æske stikker Tranekær Slotsmølle sin overmølle op

over de omgivende træer. På den lille bakke nord for slottet har der stået

vindmøller i flere hundrede år, og i al den tid, hvor der har været drevet

mølleri, har møllen hørt under grevskabet Tranekær.

I 1975 blev den for et symbolsk beløb solgt til 'Danske Møllers Venner',

som fik udført forskellige restaureringsarbejder, men derefter forfaldt møllen.

I 1982 begyndte Langelands Museum sit omfattende møllerestaureringsprojekt

på Tranekær, og i 1985 blev den åbnet som museum.

Tranekær Kommune overtog samtidig ejendomsretten og

Langelands Museum varetog driften af møllen.

I 2008 købte 'Tranekær Slotsmøllelaug' møllen af kommunen og en flok

ildsjæle driver og vedligeholder nu møllen, som er meget velholdt. Året efter blev møllehatten taget af for at blive renoveret. I 2012 skete der indvendinger og udvendinge forbedringer/renoveringer blandt andet på grund af fugtskader.

I maj 2015 blev den gennemgående renovering af magasinbygningen færdig. Det er en fredet bygning, derfor blev alle mursten genbrugt ved renoveringen og der kom nyt træværk de tiltrængte steder.

Billeder

Du kan finde albummer på google plus på nedenstående links.

Tranekær Slotsmølle

Adresse: Lejbøllevej 3, 5953 Tranekær

Mail: tranekaer@slotsmoelle.dk