Generalforsamlingsreferat

Referater fra seneste generalforsamlinger2021

Tranekær Slotsmøllelaug

Ordinær Generalforsamling 7 juni 2021 Kl 14-00 i Cafeen

I alt fremmødte 18 medlemmer.

Velkommen ved formand Joan Østerbye.

1: Henrik Østerbye, dagsorden godkendt.

2: Beretning for 2019 og 2020.

Et medlem havde flere spørgsmål og kommentarer til beretningen,

samt vedrørende bestyrelsens sammensætning, men et andet medlem

kunne klokkeklart og suverent redegøre for at der intet var at påpege

ved denne sammensætning. Der blev tilbudt hjælp fra tidligere Møllere,

men det blev afslået da det er vedtaget på et tidligere bestyrelsesmøde,

at der IKKE mere skal males mel på kværnene af hygiejniske grunde.

         Beretningen godkendt.

3:  Regnskabet for 2019 og 2020 godkendt.

4:  Budgettet blev godkendt. Med uændret kontingent a´100,00kr.

5:  Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer.

6: Jens Ole Hansen kom ind for Ib Mikkelsen.

Resten af bestyrelsen blev genvalgt.

Bestyrelsessuppleant blev Laila Petersen, for et år.

7:  Revisor genvalgt. Revisor suppleant Anne Marie genvalgt.

8:  Ingen spørgsmål fra medlemmer.

Her fortalte Bodil og Ole fra Bagenbjerg Møllen meget interessant om

Ganløse Mølle som de havde besøgt på Åben Mølledag 2021.

Tak for det.


Da der ikke var mere at uddybe blev Generalforsamlingen lukket.

Ordstyrerreren takkede for god ro og orden.

Referent

Knud Jensen

2020

afholdt samtidig som 2021 pga covid-19

2019

Tranekær Slotsmøllelaug
Generalforsamling 30. marts 2019 kl. 14-00 i cafeen
Velkommen ved formaninden. Ialt er 23 medlemmer mødt
op.
1: Dirigent blev Henrik Østerbye. Dagsorden godkendt.
2: Formandsberetning godkendt. Ingen komentarer eller
spørgsmål.
3: Regnskab læst op, og godkendt.
4: Kontingent u- ændret. Enkelt person 75,- kr. Familie
100,-kr. Firmaer 300,-kr.
5: Ingen.
6: Laila Skræp, og Ib Mikkelsen begge genvalgt.
7:Jytte Christensen genvalgt.
8: Der er foreslået at der udarbejdes Mølle anparter til
dækning, eller hjælp til reparation af stengærde.
Kl. ca. 15-00 lukkedes Generalforsamlingen i god ro og
orden.
Referent
Knud Jensen


2018

Tranekær Slotsmølle Laug
Ordinær Generalforsamling 17. marts 2018
Kl. 14 – 00 i Cafeen
Velkommen:
1: Henrik Østerbye. Dagsorden lovlig varslet og godkendt.
2: Formands beretning blev læst af dirigent, grundet formand forkølet.
Beretning blev godkendt.
3. Regnskabet oplæst og godkendt.
4: Kontingent UÆNDRET. Enlig 75,kr. hus stand 100,kr. forening, firma 300,kr.
5: Indkommet forslag til vedtægts ændring vedtaget.
6: Valgt til bestyrelsen blev Joan, Østerbye, Ib Mikkelsen, Helle Andersen. Knud Jensen.
Helmer valgt til bestyrelses suppleant.
7: Jytte Christiansen. Suppleant Michael Martin Jensen.
8: Der var ingen spørgelyst, så dirigenten lukkede Generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden
KL. 14-40
Referent Knud Jensen

Tranekær Slotsmølle

Adresse: Lejbøllevej 3, 5953 Tranekær

Mail: tranekaer@slotsmoelle.dk